Anna Bronowicka , foto Robert Kukułka

Anna Bronowicka

Pani Anna Bronowicka jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Urodziła się i wychowała w Polsce centralnej, ale jej mąż – Ryszard Bronowicki – pochodził z Kresów Wschodnich II RP. Dzięki zachowanym fotografiom i dokumentom Anna Bronowicka stara się odtworzyć losy rodziny Bronowickich, która mieszkała w Kostopolu, a wyroki historii rzuciły ją wraz z innymi wysiedlonymi do Łagiewnik.

Ryszard Bronowicki

Urodził się 28 sierpnia 1935 roku we wsi Medwedówka (powiat kostopolski, województwo wołyńskie II RP) jako syn Jadwigi i Franciszka Bronowickich. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Czas II wojny światowej przeżył z matką i rodzeństwem w Kostopolu. W roku 1945 Bronowiccy zostali przesiedleni do Szczecinka, następnie zamieszkali w Szklarach, a w 1946 roku przenieśli się do Łagiewnik, gdzie objęli poniemieckie gospodarstwo rolne. Ryszard Bronowicki podjął naukę w szkole podstawowej. Kontynuował edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Szklarskiej Porębie. Był zawodnikiem Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni Łagiewniki". W roku 1969 zamieszkał w Bielawie. Życie zawodowe związał z pracą w handlu. Zmarł w 2017 roku.