„Dzierżoniów – historie nieznane”, edycja 2017

„Dzierżoniów – historie nieznane” to projekt realizowany od czerwca do listopada 2017 roku przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy partnerskiej z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie. W ramach projektu były nagrywane relacje mówione świadków historii, pozyskiwane i digitalizowane stare fotografie i dokumenty. Efektem przedsięwzięcia jest Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa, w postaci strony internetowej, służące gromadzeniu świadectw historii mówionej oraz archiwaliów dokumentacyjnych i ikonograficznych związanych z historią miasta, a przez to budowaniu poczucia zakorzenienia oraz wzmacnianiu poczucia więzi społecznych. Integralną część archiwum stanowi dzierżoniowski audioprzewodnik w postaci mapy miasta, z odsłuchami fragmentów wywiadów, odsyłającej do wspomnianych w narracjach rozmówców konkretnych miejsc.

Projektowi zapisu relacji świadków historii towarzyszyły działania edukacyjne. W czerwcu odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej wprowadzające do tematyki historii mówionej, podczas których pod okiem profesjonalistów uczestnicy przygotowywali się do pracy z ustnymi wspomnieniami. W ramach działań projektowych zostało zarejestrowanych dwadzieścia relacji osób reprezentujących najstarsze pokolenie dzierżoniowian, pochodzących z różnych środowisk społeczno-zawodowych. Rozmówcy opowiadali o swoich rodzinach, dzieciństwie, o wojnie, która naznaczyła biografie większości z nich. Opisywali pierwsze wrażenia po przybyciu do Dzierżoniowa, warunki życia oraz przemiany, jakie zachodziły w mieście w kolejnych dziesięcioleciach. Przywoływali lata edukacji i pracy zawodowej. Wspominali obchody świąt państwowych i działalność instytucji życia publicznego (szkół, klubów sportowych, domów kultury), ilustrując swoje wypowiedzi bogatą ikonografią archiwalną, przede wszystkim dokumentami i fotografiami z rodzinnych albumów, które stworzyły zaczyn kolekcji społecznego archiwum tematycznego. Jego niekwestionowaną zaletą jest racja, że stanowi unikalną, bo zapisaną przez odchodzące już pokolenie, zarazem dostępną szerokiemu odbiorcy, cyfrową bazę materiałów źródłowych dokumentujących życie społeczne, historię i dziedzictwo kulturowe Dzierżoniowa.

W projekcie wzięło udział dziesięć osób występujących w roli archiwistów społecznych (dziewięciu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego oraz jeden uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie) i dwudziestu seniorów w roli świadków historii. Zarejestrowano ponad trzydzieści godzin relacji wspominkowych, wykonano przy tym ponad dwieście kopii fotografii i dokumentów osobistych, materiałów ulotnych i wycinków prasowych, z których część zamieszczono na stronie internetowej Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa.

W projekcie „Dzierżoniów – historie nieznane”, edycja 2017, udział wzięli:
Alan Bariasz
Anita Juszczak
Marta Kaczmarek
Łukasz Kresa
Marta Kroczak
Alicja Leśniak
Jakub Stecko
Sandra Szczygieł
Janusz Twardak
Paulina Ullrich

oraz

dr Beata Hebzda-Sołogub – koncepcja projektu, opracowanie audioprzewodnika i archiwaliów
dr Katarzyna Pawlak-Weiss – prowadzenie warsztatów z oral history
mgr Joanna Niemczyk – prowadzenie biura projektu
mgr inż. Krzysztof Hebzda – realizacja portalu Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa
inż. Piotr Sołogub – wykonanie logotypu archiwum oraz cyfrowej mapy Dzierżoniowa
Robert Kukułka – portrety seniorów, fotograficzna obsługa projektu

Kierownik projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Warsztaty, czerwiec 2017

Konspekt warsztatów

 

Spotkania ze świadkami historii, lipiec - sierpień 2017

 

Inauguracja Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa, 17 listopada 2017

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

REALIZACJA:

PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY: