Nasze wyróżnienia

2021

Forum Dialogu Między Kulturami

Podziękowanie Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” za podjęcie i realizację projektów Czasy „Solidarności” we wspomnieniach dzierżoniowian, w związku z 40. rocznicą powstania „Solidarności” oraz Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej, w związku z 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
 

Forum Dialogu Między Kulturami

Dyplom gratulacyjny za realizację zadania publicznego Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej
 

2020

Beata Hebzda-Sołogub

Srebrny Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii Polski oraz zachowania tożsamości kulturowej regionu
 

Piotr Sołogub

Brązowy Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii Polski oraz zachowania tożsamości kulturowej regionu
 

Krzysztof Hebzda

Brązowy Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz zachowania tożsamości i historii regionu
 

2018

Beata Hebzda-Sołogub

Ogólnopolska nagroda miasta Sandomierza Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego w kategorii osób i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju i promocji swoich małych ojczyzn
 


 

Forum Dialogu Między Kulturami

Dyplom gratulacyjny za realizację zadania publicznego Historie mówione dzierżoniowian
 

2012

Beata Hebzda-Sołogub

Wyróżnienie i Medal Zygmunta Glogera za pionierskie badania i opracowania powojennych dziejów ludności żydowskiej w powiecie dzierżoniowskim