Stan wojenny i lata przełomu
we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

Projekt był kontynuacją i poszerzeniem działań zainicjowanych przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami w 2020 roku w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności. Proponował osadzenie ważnych wydarzeń w historii Polski, związanych z czasem przełomu solidarnościowego, w kontekście lokalnym poprzez spojrzenie na dekadę lat 80. XX wieku z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłoniła się ze wspomnień uczestników wydarzeń, a drugą tworzyły dokumenty pochodzące z prywatnych zbiorów, tj. materiały bezpośrednio związane z ziemią dzierżoniowską (ulotki, dokumenty, zdjęcia, lokalna prasa podziemna) oraz materiały rozpowszechniane przez NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk Oddział Wojewódzki w Wałbrzychu i NSZZ „Solidarność” Regionu Wrocławskiego (komunikaty, oświadczenia, apele, stanowiska) z lat 1980–1989. Odwołanie się do archiwaliów i relacji wspomnieniowych pozwoliło na udokumentowanie procesów zmian społecznych na poziomie lokalnym, których efektem końcowym w skali kraju był upadek komunizmu. Zebrany materiał wspomnieniowy i ikonograficzny posłużył do przygotowania wystawy tematycznej i rozbudowania cyfrowego Archiwum Solidarności.

 

Koordynator projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Organizator:

 

Partnerzy:

 

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, Magdalena Badecka, Jadwiga Horanin, Joanna Niemczyk, Teresa Rodak, Krzysztof Hebzda, Piotr Sołogub

 

Spotkanie podsumowujące projekt, listopad 2021

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

 
 

Wsparcie medialne projektu:

 

Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian
1980–1989

Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian to projekt notacyjny realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności. Jego kontekst historyczny wyznaczają wydarzenia polityczne i społeczne ostatnich lat istnienia PRL-u, które inaugurują strajki i porozumienia sierpniowe, dające początek istnieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a kończą wydarzenia, które doprowadziły do przełomu ustrojowego w Polsce. Zadanie skupiało się na rejestrowaniu relacji wspomnieniowych dzierżoniowian zaangażowanych w ruch Solidarności oraz pozyskiwaniu archiwaliów związanych z tematyką projektową. Efektem końcowym projektu jest udostępnione w sieci Internet Archiwum Solidarności, w którym został zgromadzony materiał dokumentalny w postaci fragmentów zebranych relacji w wersji audio i w wersji tekstowej oraz ikonografii z prywatnych archiwów. Całość uzupełniają biogramy świadków historii i ich współczesne zdjęcia. Zebrany materiał tworzy interesującą opowieść, osadzoną w kontekście lokalnym, dającą możliwość poznania pierwszej dekady istnienia Solidarności poprzez doświadczenia konkretnych ludzi.

 

Koordynator projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Organizator:

 

Partnerzy:

 

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, Jadwiga Horanin, Joanna Niemczyk, Piotr Sołogub, Robert Niemczyk, Krzysztof Hebzda

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

 
 

Wsparcie medialne projektu: