Nasze publikacje

Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian, 1980–1989

Publikacja zawiera fragmenty wspomnień dzierżoniowian dotyczące pierwszej i najważniejszej dekady istnienia Solidarności. Relacje dotykają różnych aspektów życia codziennego późnego Peerelu, ukazują kulisy wydarzeń, które doprowadziły do utworzenia struktur niezależnego związku na terenie Dzierżoniowa, obejmują czas karnawału Solidarności, okres stanu wojennego, aż po przełom roku 1989. Obok treści wspomnieniowych zawartość książki obejmuje bogaty materiał archiwalny (fotografie, ulotki, plakaty, znaczki, kartki okolicznościowe i in.) związany z prezentowanym okresem.
 

Publikacja dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej

Wydawnictwo prezentuje Kresy, jakie żyły dotąd w ustnej tradycji rodzin, które los rzucił po II wojnie światowej na Ziemię Dzierżoniowską. Wypełniają go stare fotografie i dokumenty, przechowywane w domowych archiwach rodzin kresowych, oraz spisane fragmenty relacji ustnych świadków historii, które zarejestrowano w ramach projektów dokumentacyjnych prowadzonych w latach 2017–2019 przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami.
 

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie

Wydawnictwo poświęcone cmentarzowi żydowskiemu w Dzierżoniowie zawiera bogaty materiał zarówno fotograficzny, jak i tekstowy. Jej zasadniczą, albumową część wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z odpisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na język polski. Całość dopełnia plan kirkutu z lokalizacją grobów oraz spis wszystkich, możliwych do zidentyfikowania, pochowanych osób.
 

Publikacja ukazała przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Dzierżoniowscy Żydzi 1945–1968

Wydawnictwo odsłania ciekawy i ważny wycinek dziejów Dzierżoniowa, w którym od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku Żydzi stanowili poważną i liczną zbiorowość. Zamieszczone w albumie archiwalne zdjęcia i materiały potwierdzają jej związanie z miastem i duże znaczenie Dzierżoniowa jako skupiska ludności wyznania mojżeszowego.
 

Publikacja ukazała przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów.