Historie (nie)zapisane
Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej

Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej jest multimedialną bazą, której zasób tworzą relacje świadków czasu, udostępnione w postaci audiowizualnej i tekstowej, oraz archiwalne materiały dokumentowe i ikonograficzne pochodzące z prywatnych zbiorów. Jednostkowe i rodzinne losy mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej, rozgrywające się na tle ważnych wydarzeń dziejowych, splatają się we wspólną, niepowtarzalną historię najbliższej ojczyzny. Utrwalone wspomnienia pozwalają budować obraz przeszłości i są bezcennym nośnikiem wiedzy o tym, co minęło. Idea Cyfrowego Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej polega na jednoczeniu mieszkańców wokół wspólnego dziedzictwa poprzez ich bezpośredni i swobodny dostęp do zgromadzonych zbiorów oraz poprzez współpracę w zakresie udostępniania własnych kolekcji i wspomnień. Misją archiwum jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniowskiej, a celem – pozyskiwanie, opracowanie, zachowanie i upowszechnienie świadectw „małej historii” lokalnej społeczności. Portal nie jest inicjatywą o charakterze czasowym. Pragniemy, aby na stałe zaistniał w świadomości mieszkańców jako narzędzie do odkrywania historii ziemi dzierżoniowskiej i miejsce spotkania pokoleń wspólnie budujących oddolną narrację o pamięci.

 

Koordynator projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Organizator:

 

Partnerzy:

 

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, Magdalena Badecka, Jadwiga Horanin, Magdalena Kacperek, Joanna Niemczyk, Aneta Pudło-Kuriata, Teresa Rodak, Krzysztof Hebzda, Piotr Sołogub

 

 

Inauguracja Cyfrowego Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej, wrzesień 2022

 

Bielawa

 

 

 

Mościsko

 

 

 

Dzierżoniów