Biografie kresowe dzierżoniowian

W roku 2018 Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami rozpoczęła realizację projektu „Biografie kresowe dzierżoniowian". Jego efektem jest ważne w zakresie dokumentacji historycznej, społeczne archiwum kresowe, w którym zostały zgromadzone w postaci cyfrowej materiały źródłowe (dokumenty, fotografie, relacje mówione) dotyczące osób pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, które w efekcie umów międzynarodowych kończących II wojną światową opuściły miejsce swojego urodzenia i różnymi drogami trafiły do na ziemię dzierżoniowską. Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, którzy zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami, oraz licealiści, którzy po odbyciu warsztatu z historii mówionej nagrywali relacje ustne i pozyskiwali pamiątki z rodzinnych zbiorów dokumentujące kresową przeszłość mieszkańców miasta i okolic. W trakcie rozmów prowadzonych z seniorami duży nacisk został położony na pamięć tragicznych losów Polaków dotkniętych nieszczęściem wojny, czystek etnicznych i terroru przez aresztowania, deportacje i mordy na obszarze okupowanych wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Ważne były także wspomnienia z okresu bezpośrednio powojennego, w tym dotyczące organizacji początków nowego życia na Ziemiach Zachodnich, współistnienia różnych kulturowo społeczności oraz kultywowania pamięci o Kresach. Na stronie Kresowego Archiwum Dzierżoniowian zaprezentowano wybrane fragmenty nagranych w projekcie wywiadów, które umieszczono na interaktywnej mapie i przypisano do wspomnianych w narracjach rozmówców konkretnych miejscowości. Projekt ma charakter długofalowy. Mapa pozostaje otwarta, czeka na uzupełnienia i nowe opowieści.

 

Koordynator projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Joanna Niemczyk, Piotr Sołogub, Robert Kukułka, Krzysztof Hebzda, Edward Bień

 

Wywiady prowadzili: Nikola Bielak, Stella Derdowska, Anna Kowalczyk, Wiktoria Marciniak, Kacper Wodyński, Sylwia Pułkownik, Wojciech Bajurny, Michał Reguła, Jan Migut, Miłosz Oporski

 

Spotkanie z Kresowiakami, czerwiec 2018

 

Warsztaty, czerwiec 2018

 

Spotkania młodzieży ze świadkami historii, lipiec – sierpień 2018

 

Inauguracja kresowego archiwum, 23 listopada 2018

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 

 

Organizator:

 

Partnerzy:

 

Patronat medialny: