Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej

Projekt „Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej” jest kontynuacją oraz poszerzeniem dotychczasowych działań Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami, które zostały zainicjowane w ramach zadania „Biografie kresowe dzierżoniowian” realizowanego w 2018 roku. Przedsięwzięcie nakierowane jest na dokumentowanie indywidualnych losów dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, którzy w wyniku expatriacji w granice powojennej Polski różnymi drogami trafili na ziemię dzierżoniowską. Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, którzy dzielili się wspomnieniami, oraz licealiści, którzy po odbyciu warsztatu z historii mówionej nagrywali relacje ustne i pozyskiwali pamiątki z rodzinnych zbiorów. W trakcie rozmów prowadzonych z seniorami duży nacisk położono na pamięć tragicznych losów Polaków dotkniętych nieszczęściem wojny, czystek etnicznych i terroru (przez aresztowania, deportacje i mordy) na obszarze okupowanych wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Ważne były także wspomnienia z okresu bezpośrednio powojennego, w tym dotyczące organizacji początków nowego życia na Ziemiach Zachodnich, współistnienia różnych kulturowo społeczności oraz kultywowania pamięci o Kresach. Na stronie Archiwum Kresowego zaprezentowano wybrane fragmenty nagranych wywiadów i ich transkrypcje. Projekt ma charakter długofalowy. Archiwum Kresowe czeka na uzupełnienia i nowe opowieści.

 

Koordynator projektu: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

Organizator:

 

Partnerzy:

Edycja 2019

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Joanna Niemczyk, Jadwiga Horanin, Piotr Sołogub, Robert Kukułka, Krzysztof Hebzda, Edward Bień

 

Wywiady prowadzili: Sylwia Pułkownik, Anna Kowalczyk, Katarzyna Nowakowska, Wiktoria Skarbek, Natalia Wilczewska, Beata Wójcik, Julia Wolak, Wojciech Bajurny, Michał Reguła ,Miłosz Oporski, Piotr Marchewka, Oskar Brewczyński, Piotr Urbanowicz

 

Warsztaty, czerwiec 2019

 

Spotkanie młodzieży ze świadkami historii, lipiec - sierpień 2019

 

Spotkanie podsumowujące projekt, 13 grudnia 2019

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

 

Wsparcie medialne projektu:

 

Edycja 2018

Realizacja: dr Beata Hebzda-Sołogub, dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Joanna Niemczyk, Piotr Sołogub, Robert Kukułka, Krzysztof Hebzda, Edward Bień

 

Wywiady prowadzili: Nikola Bielak, Stella Derdowska, Anna Kowalczyk, Wiktoria Marciniak, Kacper Wodyński, Sylwia Pułkownik, Wojciech Bajurny, Michał Reguła, Jan Migut, Miłosz Oporski

 

Spotkanie z Kresowiakami, czerwiec 2018

 

Warsztaty, czerwiec 2018

 

Spotkania młodzieży ze świadkami historii, lipiec – sierpień 2018

 

Inauguracja kresowego archiwum, 23 listopada 2018

 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

 

Patronat medialny: