Zofia Baranowska (Radomska), foto Robert Kukułka

Zofia Baranowska (Radomska)

Urodziła się 11 kwietnia w 1944 roku w Anastazjewce (powiat horodnicki, województwo żytomierskie II RP). Ojciec, Grzegorz Radomski, pracował jako nauczyciel w miejscowej szkole. Matka, Władysława Radomska z domu Dziekańska, była gospodynią domową, a w czasie II wojny pracowała u Niemców jako pomoc domowa. W 1945 roku rodzina Radomskich została przesiedlona na Ziemie Zachodnie do miejscowości Żerniki Wrocławskie. W październiku 1945 roku zmarł ojciec Zofii Baranowskiej. Po śmierci męża Władysława Radomska ponownie wyszła za mąż za Karola Malca i urodziła dwójkę dzieci – Ludmiłę i Ryszarda. Wraz z rodziną wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania w poszukiwaniu zarobku i lepszych warunków do życia. Zofia Baranowska ukończyła siedmioklasową szkołę powszechną, kilkakrotnie zmieniając placówki edukacyjne (Słupice, Piotrówek, Oleszna, Kłodzko). Naukę kontynuowała w przyzakładowej szkole włókienniczej w Bielawie. Życie zawodowe związała z Bielawskimi Zakładami Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego (późniejsze Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”). Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.