Władysław Ostrowski , foto Robert Kukułka

Władysław Ostrowski

Urodził się 27 listopada 1938 roku w Kowlu (powiat kowlewski, województwo wołyńskie II RP). Przed wybuchem II wojny światowej jego ojciec wybudował nowy dom, a następnie został zmobilizowany do wojska. W roku 1939 walczył pod Bzurą, gdzie został ciężko ranny i trafił do niewoli. W Kowlu rodzina Ostrowskich przeżyła dwie okupacje sowieckie i niemiecką. W roku 1944, w związku z ustaleniem granicy na rzece Bug, została przesiedlona do Chełma. Tam Władysław Ostrowski podjął edukację podstawową i licealną. Ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Łączności w Zegrzu, a następnie Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Pracował na stanowisku wykładowcy w Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu oraz w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. W roku 1971 został zatrudniony w charakterze przedstawiciela wojskowego w Zakładach Radiowych „Diora”. W roku 1997 przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownika. Jest współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Od roku 2010 pełni funkcję prezesa honorowego tejże organizacji.

Pan Władysław Ostrowski wiedzę na temat zdarzeń z czasu II wojny światowej w jego rodzinnej miejscowości, wysiedlenia, samej podróży do Polski i pierwszych lat spędzonych w Chełmie opiera na relacjach rodziców i bliskich znajomych.