Tadeusz Kowalski , foto Robert Kukułka

Tadeusz Kowalski

Urodził się w 1947 we wsi Męcinka na Dolnym Śląsku. Jego rodzice – Rozalia i Wojciech Kowalscy – pochodzili z wioski Sokolniki (województwo lwowskie). Byli zamożnymi gospodarzami. Posiadali dom wraz zabudowaniami gospodarczymi i ziemię orną. W Sokolnikach przeżyli czas II wojny światowej. W roku 1946 przyjechali na Ziemie Zachodnie i osiedlili się we wsi Męcinka na Dolnym Śląsku, gdzie objęli w posiadanie poniemieckie gospodarstwo. Tadeusz Kowalski w Męcince ukończył szkołę podstawową. Naukę kontynuował w szkole zawodowej w Jaworze. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w kamieniołomie Kopalnia Bazaltu „Męcinka”. W 1973 roku zamieszkał w Dzierżoniowie. Początkowo pracował w Spółdzielni Pracy Transportowej „Siła”, a następnie prowadził własne gospodarstwo. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Czerpiąc ze wspomnień rodziców, zachowanych dokumentów i fotografii, stara się odtworzyć kresowe dzieje swojej rodziny.