Ryszard Zmonarski (Zmora), foto Robert Kukułka

Ryszard Zmonarski (Zmora)

Urodził się 19 sierpnia 1933 roku we wsi Strzylcze (powiat horodeński, województwo stanisławowskie II RP) jako trzeci syn Marii z domu Krębuszewskiej i Józefa Zmorów. Wojnę przeżył z rodziną Zabłotowie. W roku 1944 jego ojciec został wezwany do NKWD i bez powiadomienia rodziny zesłany do łagru w Uchcie (Rosja, Republika Komi). W październiku 1945 roku, ostatnim transportem przesiedleńców z Kresów Wschodnich, Maria Zmora przyjechała z synami do Polski. Zdecydowała się odszukać siostrę męża w Gorliczynie koło Przeworska i tam czasowo zamieszkać. W 1946 roku, po powrocie Józefa Zmory z zesłania, rodzina przeniosła się do wsi Tarnawa (obecnie Tarnów ) na Dolnym Śląsku. Pan Ryszard ukończył szkołę powszechną i liceum w Ząbkowicach Śląskich. Naukę kontynuował na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. W roku 1956 z nakazu pracy został zatrudniony w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Radiowych (późniejsza „Diora”). Z zakładem tym związał całe swoje życie zawodowe, między innymi współtworząc Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbiorczej. Jednocześnie pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Srebrną Odznaką Związku Zawodowego Metalowców, Odznaką Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Metalowców, Srebrną Odznaką Zakładów Radiowych „Diora”, Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika Zakładów Radiowych „Diora”, Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju.