Romualda Mazurek-Gacka (Czajkowska), foto Robert Kukułka

Romualda Mazurek-Gacka (Czajkowska)

Urodziła się we Lwowie 31 grudnia 1933 roku w rodzinie Emilii i Romana de Berenda Czajkowskich. Miała czworo rodzeństwa: trzy siostry i brata. Jej ojciec pracował w Państwowym Szpitalu Powszechnym na Łyczakowie, na stanowisku kontrolera niższej funkcji, natomiast matka zajmowała się domem. Czas II wojny światowej Czajkowscy spędzili we Lwowie. Przeżyli bombardowania, śmierć sąsiadów i bliskiej rodziny. W 1945 roku przyjechali na Ziemie Zachodnie. Osiedlili się w Dzierżoniowie, gdzie Pani Romualda ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. W roku 1953 wyszła za mąż za Włodzimierza Mazurka zwolnionego na mocy amnestii z odbycia niesłusznej kary pozbawienia wolności za rzekomą krytykę polityki prowadzonej przez ZSRR wobec Polski (sądowa rehabilitacja w 1957 roku). Bolesna przeszłość męża w sposób zasadniczy zaciążyła na dalszych losach rodziny, odbiła się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, przyczyniając się do późniejszej choroby i przedwczesnej śmierci. Romualda Mazurek-Gacka ukończyła Studium Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych we Wrocławiu. Życie zawodowe związała ze spółdzielczością „Samopomoc Chłopska". Obecnie przebywa na emeryturze. Na podstawie zachowanych dokumentów, fotografii oraz wspomnień rekonstruuje losy swojej rodziny. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.