Romualda Gacek (Krupicka), foto Robert Kukułka

Romualda Gacek (Krupicka)

Urodziła się 18 stycznia 1938 roku we wsi Sławentyn (powiat podhajecki, województwo tarnopolskie II RP). W wieku niespełna dwóch lat straciła ojca, który zginął z rąk nacjonalistów ukraińskich we wrześniu 1939 roku. Wojnę przeżyła razem z matką w Stanisławowie, skąd w 1945 roku wraz z pierwszym transportem przesiedleńców z Kresów Wschodnich przyjechała do Czerniejewia (Wielkopolska), a stamtąd do Łagiewnik na Dolnym Śląsku. Ukończyła siedmioklasową szkołę powszechną w Łagiewnikach i technikum finansowe we Wrocławiu. Eksternistycznie studiowała bibliotekoznawstwo we Wrocławiu. Przez większą część życia zawodowego pracowała Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach, wiele lat pełniąc funkcję dyrektora. Była współinicjatorką budowy Pomnika Poległych w Łagiewnikach. Wychowała czwórkę dzieci.