Adela Rzepisko (Daszkiewicz), foto Robert Kukułka

Adela Rzepisko (Daszkiewicz)

Urodziła się 10 lutego 1934 roku w miejscowości Potok Złoty (powiat buczacki, województwo tarnopolskie II RP), gdzie wraz z rodzicami – Olgą i Franciszkiem Daszkiewiczami – oraz rodzeństwem przeżyła czas II wojny światowej. W marcu 1944 roku jej krewni ze strony matki zostali zamordowani w okrutny sposób przez bandy Ukraińskiej Armii Powstańczej. W roku 1945 cała rodzina Daszkiewiczów drugim transportem przesiedleńców z Kresów Wschodnich przyjechała do miejscowości Pięciostawy (okolice Jelcza-Laskowic), a w 1946 roku osiedliła się w Gilowie. Adela Rzepisko ukończyła Szkołę Zawodowo-Handlową w Dzierżoniowie oraz w liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu. W roku 1957 wyszła za mąż i zamieszkała w Dzierżoniowie. Życie zawodowe związała z pracą księgowej w Państwowych Zakładach Zbożowych w Dzierżoniowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.