Paweł Hordziej , foto Robert Kukułka

Paweł Hordziej

Urodził się w 1928 roku we wsi Komlewszczyzna (powiat nieświeski, województwo nowogródzkie II RP) jako syn Eliasza Hordzieja i Marii Hordziej z domu Sorokownik. Ojciec Pawła Hordzieja służył w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, posiadał majątek ziemski, był sołtysem wioski. Matka Pawła Hordzieja zmarła przed wybuchem II wojny. 10 Lutego 1940 cała rodzina Hordziejów została deportowana do północnego Kazachstanu (rejon presnowski, wieś Pietrowka). Paweł Hordziej pracował w kołchozie przy uprawie zboża. W czerwcu 1946 roku powrócił do Polski. Z zachodniopomorskiego miasta Łobez trafił do Pieszyc, a następnie przeniósł się do Gilowa. Pracował na gospodarstwie ojca, a następnie jako kierownik Gospodarstwa Hodowli Zarodowej (GHZ) w Gilowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.