Maria Myślicka (Hreczuch), foto Robert Kukułka

Maria Myślicka (Hreczuch)

Urodziła się 17 kwietnia 1930 roku w Budzanowie (powiat trembowelski, województwo tarnopolskie II RP) jako młodsze dziecko Józefy z domu Krukowskiej i Andrzeja Hreczuchów. Całą wojnę spędziła w Budzanowie. Przeżyła dwie okupacje, rzeź na Wołyniu i przesiedlenie na Ziemie Zachodnie. W 1946 roku transportem z Kresów Wschodnich przyjechała z rodziną do Nowogrodu Bobrzańskiego (powiat zielonogórski). Stamtąd przeniosła się do wsi Piława Dolna w powiecie dzierżoniowskim. W roku 1952 wyszła za mąż za Michała Myślickiego. Zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa. Obecnie jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. W 2018 roku została uhonorowana Medalem Starosty Dzierżoniowskiego za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej.