Maria Markowska (Muszyńska), foto Robert Kukułka

Maria Markowska (Muszyńska)

Urodziła się 16 października 1924 roku w Korcu (powiat wołyński, województwo wołyńskie II RP) w rodzinie Tekli z domu Howorskiej i Stanisława Muszyńskich. Jej matka była nauczycielką. Zmarła na tyfus w 1944 roku. Ojciec, dawny hallerczyk, prowadził w Korcu restaurację „Brazylia” i był komendantem strzelców. Wcześnie osierocił trójkę dzieci. Zmarł w 1932 roku. Maria Markowska czas wojny spędziła w Korcu. Dostarczała paczki żywnościowe do więzienia w Równem dla swoich kolegów należących do AK. Po aresztowaniu i krótkim pobycie w obozie w Szubkowie matka wysłała ją do krewnych do Warszawy. Po upadku powstania warszawskiego wróciła do rodzinnej miejscowości. W roku 1945 została przesiedlona do Polski. Zamieszkała w Wałczu. Ukończyła liceum pedagogiczne w Gdańsku. W 1947 roku przyjechała na Dolny Śląsk. Wyszła za mąż za Władysława Markowskiego i zamieszkała w Radzikowie. Wychowała dwójkę dzieci. Całe swoje życie zawodowe związała z pracą nauczyciela. Ponad czterdzieści lat przepracowała w Szkole Podstawowej w Radzikowie. W Łagiewnikach powadziła amatorski Zespół Pieśni i Tańca „Tęcza”. W wolnych chwilach oddawała się pasji pisarskiej. Jej praca zawodowa i społeczna była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Obecnie Maria Markowska jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.