Michał Krajewski , foto Robert Kukułka

Michał Krajewski

Urodził się 25 stycznia 1945 roku we wsi Rakowce (powiat horodeński, województwo stanisławowskie II RP) jako pierwsze dziecko Marii i Stanisława Krajewskich. Jego ojciec był leśniczym, a matka zajmowała się prowadzeniem domu. Jesienią 1945 roku rodzina Krajewskich w ramach akcji przesiedleńczej przyjechała na Ziemie Zachodnie i zamieszkała w Racławicach Śląskich, gdzie objęła poniemieckie gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Racławicach Śląskich Michał Krajewski wyjechał do Dzierżoniowa. Życie zawodowe związał z Zakładami Radiowymi „Diora”. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.
Pan Michał Krajewski wiedzę na temat zdarzeń z czasu II wojny światowej w jego rodzinnej miejscowości, wysiedlenia, samej podróży do Polski i pierwszych lat spędzonych w Racławicach Śląskich opiera na relacjach ojca – Stanisława Krajewskiego.