Leonarda Zarzycka (Jakubowska), foto Robert Kukułka

Leonarda Zarzycka (Jakubowska)

Urodziła się 3 marca 1930 roku w Hucie Nowej (powiat kostopolski, województwo wołyńskie II RP) w rodzinie wielodzietnej. Jej ojciec, Wincenty Jakubowski, pracował w kamieniołomach w Moczulance, a matka, Tekla, sprzątała w miejscowej szkole i zajmowała się domem. Pani Leonarda przeżyła dwie okupacje i rzeź wołyńską. W sierpniu 1945 roku wraz z rodziną przyjechała na Dolny Śląsk. Osiedliła się we wsi Jaksonów, skąd następnie przeniosła się do wsi Sieniawka. Uczęszczała do siedmioklasowej szkoły powszechnej, uczyła się krawiectwa, ukończyła kurs rolniczy. W roku 1949 wyszła za mąż. Pracowała w gospodarstwie i zajmowała się prowadzeniem domu. Wychowała piątkę dzieci. Angażowała się w działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Sieniawce.