Leokadia Jurcewicz (Supińska), foto Robert Kukułka

Leokadia Jurcewicz (Supińska)

Urodziła się 22 listopada 1933 roku w Obyczy (powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie II RP) jako młodsza córka Zygmunta i Stanisławy Supińskich. W Obyczy rodzina Supińskich posiadała nowo wybudowany, murowany dom, sad, dużą pasiekę, dziesięciohektarowe gospodarstwo i plantację tytoniu pod nazwą „Kentucky”. W 1943 roku, w związku z napadami nacjonalistów ukraińskich na ludność polską, zmuszona była opuścić rodzinną wieś i szukać schronienia w Szumsku, a następnie w Krzemieńcu. W roku 1945 wyjechała na Ziemie Zachodnie. Początkowo osiedliła się w Polskiej Cerkwi, skąd przeniosła się do wsi Jasiona. Leokadia Jurcewicz ukończyła Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Brzegu. Życie zawodowe związała z Zakładami Przemysłu Jedwabniczego w Piławie Górnej, a następnie z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Przemysłu Lekkiego w Dzierżoniowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.