Ludwika Antoniszyn , foto Robert Kukułka

Ludwika Antoniszyn

Urodziła się 18 listopada 1936 roku w Świrzu (powiat przemyślański, województwo tarnopolskie II RP) jako najmłodsza z trójki dzieci Anieli i Michała Antoniszynów. Pochodzi z majętnej rodziny rolniczej. Jej rodzice posiadali w Świrzu duże gospodarstwo wraz z zabudowaniami. W czasie okupacji ukrywali Żydów. Po wojnie, w lutym 1946 roku, rodzina Antoniszynów została zmuszona do opuszczenia rodzinnego domu i wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Skierowano ją do wsi Dłużyna Dolna, gdzie przejęła gospodarstwo poniemieckie. Ludwika Antoniszyn ukończyła tam siedmioklasową szkołę podstawową, a następnie kontynuowała naukę w trzyletniej szkole pielęgniarskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Po ukończeniu edukacji została skierowana do odbycia stażu w szpitalu wojskowym w Żarach. W 1965 roku rodzina Antoniszynów przeprowadziła się do wsi Mościsko. Ludwika Antoniszyn podjęła pracę na stanowisku kasjerki na dworcu PKP w Dzierżoniowie. Od roku 2013 jest mieszkanką Dzierżoniowa. Angażuje się w działalność Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.