Kazimierz Ozga , foto Robert Kukułka

Kazimierz Ozga

Urodził się 19 grudnia 1934 roku w Karolówce (powiat rohatyński, województwo stanisławowskie II RP) jako syn Stefanii i Wojciecha Ozgów. W Karolówce rozpoczął naukę w pierwszej klasie szkoły powszechnej. Przed wybuchem II wojny jego rodzice wybudowali nowy dom wraz zabudowaniami gospodarczymi. W 1943 roku, kiedy bandy ukraińskie nasiliły napady na ludność polską, rodzina Ozgów uciekła do wsi Łukowiec. W 1945 roku w ramach akcji wysiedleńczej trafiła na Ziemie Zachodnie do wsi Grodzanów. W roku 1949 – po ukończeniu szkoły podstawowej – Kazimierz Ozga przyjechał do Dzierżoniowa, aby kontynuować naukę w gimnazjum, a następnie w technikum radiotechnicznym. W roku 1952 podjął zatrudnienie w Dzierżoniowskich Zakładach Urządzeń Radiotechnicznych (późniejsze Zakłady Radiowe „Diora”), gdzie przepracował aż do emerytury. Kazimierz Ozga z dużym zaangażowaniem włącza się w prace na rzecz upowszechniania i upamiętniania Kresów Wschodnich. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie i „Ogniska Bukaczowczan” we Wrocławiu, także współpracuje z redakcjami „Zeszytów Łukowieckich”, „Biuletynu Bukaczkowieckiego” czy pisma historyczno-publicystycznego „Na Rubieży”.