Krystyna Kurzawa (Minczakowska), foto Robert Kukułka

Krystyna Kurzawa (Minczakowska)

Urodziła się 3 września 1928 roku w Tarnopolu (powiat tarnopolski, województwo tarnopolskie II RP) jako najstarsze dziecko Stefani i Antoniego Minczakowskich. Jej ojciec był pracownikiem pocztowym, a matka zajmowała się domem. Przed wojną ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Dalszą edukację kontynuowała szkołach pod okupacją sowiecką i niemiecką. Czas wojny przeżyła z rodzeństwem i rodzicami w Tarnopolu. W 1946 roku transportem przesiedleńców z Kresów Wschodnich przyjechała na Dolny Śląsk do wsi Kotla koło Głogowa. Stamtąd przeprowadziła się do wsi Mościsko w powiecie dzierżoniowskim. Uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie, a potem w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku. Pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mościsku. Obecnie przebywa na emeryturze.