Jan Zarzycki , foto Robert Kukułka

Jan Zarzycki

Urodził się 27 lutego 1932 roku we wsi Toustobaby (powiat podhajecki, województwo tarnopolskie II RP) jako syn Anny i Michała Zarzyckich. Jego rodzice posiadali gospodarstwo, na którym oboje pracowali. Jako dziecko przeżył wybuch II wojny i był świadkiem prześladowania ludności polskiej ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a także ukraińskich nacjonalistów. Po napadzie oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii na Toustobaby, w grudniu 1944 roku, wraz z matką i dwójką rodzeństwa zamieszkał w Monasterzyskach. Wiosną 1945 roku rodzina Zarzyckich została przesiedlona na Ziemie Zachodnie, do Troszyna (Pomorze Zachodnie). W roku 1946 roku zamieszkała we wsi Włóki na Dolnym Śląsku. Jan Zarzycki ukończył ośmioklasową szkołę powszechną i podjął pracę w Spółdzielni Ślusarsko-Mechanicznej „Mechanik” w Dzierżoniowie. W roku 1956, po odbyciu służby wojskowej, ożenił się i zamieszkał w Dzierżoniowie. Podjął zatrudnienie w Zakładach Przemysłu Bawełnianego 22 Lipca (późniejszej „Silesianie”) na stanowisku ślusarza, a następnie mechanika. Po przeszło czterdziestu latach pracy przeszedł na emeryturę. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.