Janina Piotrowska (Kotapska), foto Robert Kukułka

Janina Piotrowska (Kotapska)

Urodziła się 15 sierpnia 1932 roku w Śniatynie (powiat śniatyński, województwo stanisławowskie II RP) jako młodsza córka Bronisława Kotapskiego i Stanislawy Kotapskiej z domu Wałęga. W swojej rodzinnej miejscowości przeżyła trzy okupacje: radziecką, niemiecką i ponownie radziecką. Po wojnie ukończyła szkołę średnią, wyszła za mąż i podjęła studia z zakresu filologii ukraińskiej w Wyższej Szkole Realnej w Stanisławowie. Do Polski wraz z mężem wyjechała w 1958 roku w ramach tzw. drugiej repatriacji, pozostawiając w Śniatynie swoich rodziców, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie rodzinnego domu. Przez krótki okres czasu mieszkała w Brzegu Dolnym, skąd przeprowadziła się do Dzierżoniowa. Mieszkając w Polsce, podjęła studia z zakresu filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Swoje życie zawodowe związała z pracą nauczyciela języka rosyjskiego najpierw w Szkole Podstawowej nr 8, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.