Helena Tatomir (Barczyńska), foto Robert Kukułka

Helena Tatomir (Barczyńska)

Urodziła się 27 października 1933 roku w Zbarażu (powiat zbaraski, województwo tarnopolskie II RP). Ojciec – Paweł Barczyński – był z zawodu krawcem. W 1937 roku – po wybudowaniu nowego domu – prowadził zakład krawiectwa ciężkiego. Matka – Maria Barczyńska – zajmowała się domem i pomagała w pracy mężowi. Helena Tatomir ukończyła w Zbarażu cztery klasy szkoły podstawowej. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, w ramach akcji przesiedleńczej wyjechała z rodziną do Polski i zamieszkała w Tychach. Tam ukończyła szkołę podstawową. Następnie podjęła naukę w Technikum Fototechnicznym w Katowicach. W roku 1955 zawarła związek małżeński z Andrzejem Tatomirem i zamieszkała w Gliwicach. Pracowała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w pracowni mikrofotograficznej. W 1958 roku wyjechała z rodziną do Dzierżoniowa. W 1962 roku została kierownikiem w Cechu Rzemiosł Różnych. Z tego stanowiska w 1997 roku przeszła na emeryturę. Jest członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.