Florian Kuriata , foto Robert Kukułka

Florian Kuriata

Urodził się 24 listopada w 1941 roku w Dermance (powiat kostopolski, województwo wołyńskie II RP). Przed wojną ojciec, Marian Kuriata, pracował w kopalni kaolinu, natomiast matka, Florianna Kuriata z domu Hryniewiecka, zajmowała się domem. W sierpniu 1943 roku Florian Kuriata był świadkiem napaści UPA na Budki Ujściańskie. Ocalał wraz z matką dzięki pomocy znajomego Ukraińca o imieniu Iwanko. W maju 1945 roku wraz z rodziną przyjechał na Ziemie Zachodnie. Osiedlili się w Stoszynie (obecnie Jaźwina). Tam Florian Kuriata ukończył siedmioklasową szkołę podstawową. Kontynuował naukę w Zasadniczej Szkoły Metalowej w Bielawie, potem w technikum mechanicznym i na studiach we Wrocławiu. Od 1958 roku pracował zawodowo w Dzierżoniowskich Zakładach Urządzeń Radiotechnicznych (późniejsze Zakłady Radiowe „Diora”), w Zjednoczonych Zakładach „Archimedes” we Wrocławiu, w Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) w Ząbkowicach i w Dzierżoniowie. Ostatnie piętnaście lat aktywności zawodowej związał ze stanowiskiem dyrektora PKS w Świdnicy. Od roku 2002 przebywa na emeryturze. Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.