Eugeniusz Kuszka , foto Robert Kukułka

Eugeniusz Kuszka

Urodził się 1 stycznia 1950 roku we wsi Zawadów (powiat brzuchowicki, województwo lwowskie II RP) jako pierwszy syn Mikołaja i Krystyny z domu Śliwińskiej. W czasie II wojny jego ojciec walczył na froncie. Został ranny pod Dębicą. Po powrocie z wojny objął posadę gajowego w lasach państwowych. Matka zajmowała się prowadzeniem domu, dorywczo wykonywała drobne usługi krawieckie. W lutym 1950 rodzina Kuszków została wywieziona do Krasnojarskiego Kraju. Osiedlono ich w Sorze (obecnie Sorsk). Na zesłaniu spędzili siedem lat. Do Polski przyjechali w 1957 roku. Początkowo zamieszkali u rodziny we wsi Proboszczów, a następnie przenieśli się do Piławy Górnej. Eugeniusz Kuszka ukończył Technikum Mechaniczne w Ząbkowicach Śląskich. Życie zawodowe związał z Piławskimi Zakładami Kamienia Budowlanego, a następnie z branżą handlowo-usługową w ramach własnej działalności gospodarczej. Od 2002 roku jest członkiem Związku Sybiraków. Obecnie pełni funkcję prezesa oddziału wrocławskiego oraz sekretarza generalnego zarządu głównego tejże organizacji. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz kultywowania pamięci o polskim Sybirze. W roku 2017 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz upamiętniania zbrodni katyńskiej.