Eleonora Kałużyńska (Burak), foto Robert Kukułka

Eleonora Kałużyńska (Burak)

Urodziła się 11 kwietnia 1942 roku w Mickunach na Wileńszczyźnie jako pierwsze dziecko Jadwigi i Józefa Buraków. W sierpniu 1945 roku wraz z matką, babką (Apolonią Burak) i dwójką rodzeństwa (Aldoną i Józefem) została deportowana przez Sowietów do obozu pracy przymusowej w ZSRR. Rodzinę Buraków skierowano na środkowy Ural (mołotowskaja obłast, biełojewski rejon, posiołek Szarwol), gdzie spędziła dwanaście lat. W tym czasie, z głodu i wyczerpania, zmarł młodszy brat Eleonory Kałużyńskiej. Rodzina powróciła do Polski w 1957 roku. Osiedliła się we wsi Trzebnik, a następnie przeniosła się do Dzierżoniowa. Eleonora Kałużyńska ukończyła technikum ekonomiczne we Wrocławiu. Życie zawodowe związała z pracą biurową, między innymi podejmując zatrudnienie w Miejskim Handlu Detalicznym w Dzierżoniowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Wspólnie z siostrą – Aldoną Tylecką – aktywnie włącza się w działalność Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie.