Edward Bień , foto Robert Kukułka

Edward Bień

Urodził się 4 października 1938 roku w Ottyni (powiat tłumacki, województwo stanisławowskie II RP) jako młodszy syn Genowefy i Józefa Bieniów. Na Kresach był świadkiem zawieruchy związanej z II wojną, podczas której przeżył trzy okupacje: najpierw sowiecką, potem niemiecką i znowu sowiecką. W ramach przesiedleń powojennych, związanych ze zmianami granic, wraz ze swoimi bliskimi przyjechał na Ziemie Zachodnie. Zamieszkał w Sułkowie. Tam też ukończył szkołę podstawową. Następnie uczył się w Technikum Cukrowniczym w Raciborzu. W 1956 roku zamieszkał w Dzierżoniowie, gdzie ukończył Technikum Radiotechniczne, w którym później pracował w charakterze instruktora zawodu. Od roku 1970 swoje życie zawodowe związał ze Świdnicką Fabryką Urządzeń Przemysłowych, a od roku 1988 prowadził własną firmę. Obecnie przebywa na emeryturze. Edward Bień jest aktywnym krzewicielem wiedzy o Kresach, między innymi organizuje wystawy, współredaguje wydawnictwa o tematyce kresowej, prowadzi pogadanki o Kresach dla młodzieży, współorganizuje Dni Kultury Kresowej w Dzierżoniowie. Należy do grona współzałożycieli Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, w którym w latach 2008–2016 pełnił funkcję prezesa. Obecnie jest członkiem zarządu tejże organizacji. W roku 2009 został uhonorowany Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.