Bronisława Szota (Sulikowska), foto Robert Kukułka

Bronisława Szota (Sulikowska)

Urodziła się 27 stycznia 1937 roku w Wyrce (powiat kostopolski, województwo wołyńskie) w rodzinie Józefy z domu Bańkowskiej i Bronisława Sulikowskich. Miała troje rodzeństwa. W lipcu 1943 roku jej rodzina, podobnie jak pozostali mieszkańcy Wyrki nękani przez bandy nacjonalistów ukraińskich, zmuszona była uciekać do pobliskiej Huty Stepańskiej, skąd po ewakuacji trafiła do stacji Grabina, a stamtąd na roboty przymusowe do Niemiec, do miejscowości Wilkowice (niem. Wilkau) na Dolnym Śląsku. Do Polski wrócili w maju 1945 roku. Początkowo na krótko zamieszkali w Czarnym Lesie koło Częstochowy, a następnie we wsi Mościsko na Dolnym Śląsku. Bronisława Szota ukończyła szkołę powszechną w Mościsku i liceum ogólnokształcące w Świdnicy. W 1958 roku wyszła za mąż. Wychowała dwie córki. Pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i na własnym gospodarstwie rolnym. Angażowała się w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności. Pełniła przez wiele lat funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Mościsku.