Anna Tuchorska (Wnęk), foto Robert Kukułka

Anna Tuchorska (Wnęk)

Urodziła się 27 maja 1941 roku w Rohatynie (powiat rohatyński, województwo stanisławowskie II RP) jako pierwsze dziecko Stanisława Wnęka i Magdaleny z domu Przybyłowicz. W 1945 roku jej rodzina, na skutek odmowy przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego, została zmuszona do opuszczenia swojego domu i wyjazdu do Polski. Osiedliła się w Oławie, jednakże z powodu braku możliwości znalezienia pracy przez rodziców, zdecydowała się przenieść do Dzierżoniowa. Anna Tuchorska związała z miastem resztę swojego życia. Tam wyszła za mąż za Stanisława Tuchorskiego i urodziła trójkę synów. Pracowała w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”, a następnie w Spółdzielni „Elektromet”. Była członkiem Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Zmarła w 2019 roku.