Zadania realizowane z budżetu państwa
lub z państwowych funduszy celowych.

 

 

 

 

Nazwa zadania publicznego: Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej

 

Wartość finansowania: 199 471,77 PLN

 

Całkowita wartość zadania: 208 751,77 PLN

 

Krótki opis zadania: Zadanie zakłada przeprowadzenie warsztatów oral history dla młodzieży, nagrywanie wspomnień żyjących jeszcze Kresowian bądź potomków rodzin kresowych mieszkających na ziemi dzierżoniowskiej, pozyskiwanie i digitalizowanie archiwaliów z prywatnych zbiorów, rozbudowanie serwisu Archiwum Kresowe, przygotowanie wydawnictwa albumowego, filmu dokumentującego opowiedziane historie, wystawy kresowej fotografii portretowej oraz przedstawienia z udziałem młodzieży zrealizowanego na kanwie zebranych relacji.

 

Data zawarcia umowy: maj 2024