Zdzisław Zalepa , foto Robert Kukułka

Zdzisław Zalepa

Urodził się w 1940 roku w Pabianicach. Tam też spędził swoje dzieciństwo i podjął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej Stopnia Podstawowego nr 2. Od roku 1954 uczęszczał do Technikum Mechaniczno-Radiotechnicznego w Dzierżoniowie. Edukację kontynuował na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z Zakładami Radiowymi „Diora”, gdzie przepracował 30 lat (przez 20 lat kierował pracownią zestawów wieżowych hi-fi). Obecnie przebywa na emeryturze. Praca Zbigniewa Zalepy była wielokrotnie nagradzana. Najważniejsze wyróżnienia to nagrody zespołowe trzeciego stopnia przyznane przez Ministra Przemysłu Maszynowego za opracowanie i uruchomienie produkcji tunerów stereofonicznych klasy hi-fi (1979) oraz za opracowanie i uruchomienie produkcji tunera slim-line klasy hi-fi AS 201 (1980). Zmarł 2018 roku.