Teresa Zapotoczna (Pawłowska), foto Robert Kukułka

Teresa Zapotoczna (Pawłowska)

Urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu. W 1954 roku przyjechała z rodzicami i rodzeństwem do Dzierżoniowa, gdzie wcześniej zamieszkali jej dziadkowie. W roku 1958, w związku z zatrudnieniem i obowiązkami służbowymi ojca, jej rodzina przeprowadziła się do Kamiennej Góry, a następnie do Gryfowa Śląskiego. Od 1965 roku swoje życie związała z Wrocławiem, gdzie ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim i wyszła za mąż. W roku 1972 ponownie przyjechała do Dzierżoniowa w związku z koniecznością odpracowania stypendium fundowanego przez Powiatową Radę Narodową w Dzierżoniowie. Podjęła zatrudnienie w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie przepracowała 32 lata jako nauczyciel biologii. Równocześnie, po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie nauk o rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, prowadziła poradnictwo rodzinne przy parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie. Obecnie przebywa na emeryturze.