Władysław Bucior , foto Robert Kukułka

Władysław Bucior

Urodził się w 1929 roku w Majdanie Małym na Zamojszczyźnie. W czasie wojny trafił do partyzantki AK. Między innymi brał udział w bitwie stoczonej z niemieckim okupantem pod Zaborecznem (1 lutego 1943). Po wyzwoleniu uczestniczył w brygadach Służba Polsce. Ze stopniem porucznika ukończył szkołę podoficerską w Ostródzie, po której został wysłany na Ziemie Zachodnie. Pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mirsku, a następnie w Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. Na początku lat 60. przyjechał do Dzierżoniowa i podjął pracę w Zakładach Radiowych „Diora”. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest wiceprzewodniczącym Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych.