Teresa Nowak (Janowska), foto Robert Kukułka

Teresa Nowak (Janowska)

Urodziła się w 1936 roku we wsi Grzybowa (powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie II RP). Jej ojciec był zawodowym oficerem Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej. Z tego powodu, w 1941 roku, została wraz z matką zesłana w głąb Rosji, na południową Syberię (Ałtajski Kraj, ugłowski rejon, Topolnoje sioło) do obozu pracy przymusowej. Z Syberii do Polski powróciły jako repatriantki w 1946 roku. Po krótkim pobycie w Szczecinku przeniosły się do Dzierżoniowa, gdzie Teresa Nowak ukończyła szkołę podstawową i I Liceum Ogólnokształcące. Po maturze, w 1954 roku, wyjechała na studia do Wrocławia. Rok później wyszła za mąż. Do Dzierżoniowa wróciła w 1957 roku. Pracę zawodową związała z bankowością. Obecnie przebywa na emeryturze.