Stanisław Terakowski , foto Robert Kukułka

Stanisław Terakowski

Urodził się w 1946 roku w Woli Książęcej (wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim) jako syn Weroniki i Adama Terakowskich. Od roku 1972 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” był rozpracowywany przez SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Uparty”. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce został internowany. Od 21 grudnia 1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, następnie, od 22 lutego 1982, w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku. W marcu 1983 roku zmuszony do emigracji. Wyjechał do Bourges (Francja). Do Polski wrócił po dziewięciu latach. Od roku 1995 jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Obecnie przebywa na emeryturze. W roku 2016 uzyskał status osoby represjonowanej z powodów politycznych. Za działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.