Lucjan Węgiel , foto Robert Kukułka

Lucjan Węgiel

Urodził się w 1930 roku w Onyszkowcach na Wołyniu jako najstarszy syn Marii i Władysława Węglów. Jako dziecko przeżył czas II wojny światowej i wczesną utratę ojca. Do Dzierżoniowa przyjechał w 1945 roku. Tutaj ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i technikum radiotechniczne. Naukę kontynuował na Politechnice Wrocławskiej. Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął pracę w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Radiowych (późniejsze Zakłady Radiowe „Diora”) jako kontroler w wydziale kontroli i dostaw, skąd awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. produkcji. Był dyrektorem naczelnym Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej EMA-FAEL. W latach 1982–1990 pełnił funkcję Naczelnika Miasta Dzierżoniów. Za działalność społeczną i zawodową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2002 roku jest Honorowym Obywatelem Dzierżoniowa. Obecnie przebywa na emeryturze. Angażuje się w działalność Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa i Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.