Kazimierz Janeczko , foto Robert Kukułka

Kazimierz Janeczko

Urodził się w 1946 roku w Stale (wieś w powiecie tarnobrzeskim). W 1947 roku, w związku z prześladowaniem ojca przez Urząd Bezpieczeństwa, jego rodzina przeniosła się w okolice Legnicy do wsi Bartoszów. Kazimierz Janeczko ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne we Wrocławiu. Naukę kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie, a w latach 1990– 2002 pełnił funkcję wicedyrektora placówki. Był inicjatorem i współzałożycielem pierwszej Komisji Założycielskiej „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych. Aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Angażował się w działalność samorządową. Był radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa, radnym Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, a w latach 2006–2010 członkiem zarządu powiatu. Obecnie przebywa na emeryturze. Angażuje się w działalność Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego i Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za działalność opozycyjną – Medalem „Niezłomni”.