Józef Wąchała , foto Robert Kukułka

Józef Wąchała

Urodził się w 1931 roku we wsi Zasadne (obecne województwo małopolskie, powiat limanowski) jako syn Józefa i Katarzyny Wąchałów. Jego rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Ojciec dodatkowo pracował w tartaku. W roku 1938 Józef Wąchała rozpoczął edukację szkolną, która została przerwana wybuchem wojny. W czasie okupacji uczył się na tajnych kompletach. W latach 1944–1945 brał czynnie udział w ruchu oporu w szeregach Batalionów Chłopskich. Po zakończeniu wojny uczestniczył w brygadach Służba Polsce. Do Dzierżoniowa przyjechał w 1951 roku, gdzie podjął zatrudnienie w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od roku 1953 swoje życie zawodowe związał z Dolnośląskimi Zakładami Urządzeń Radiowych (późniejsze Zakłady Radiowe „Diora”), gdzie przepracował 43 lata na stanowisku kierowcy w dziale transportu. Za wieloletnią pracę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest członkiem w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.