Janina Siodlaczek (Misztal), foto Robert Kukułka

Janina Siodlaczek (Misztal)

Urodziła się w 1936 roku w Mazurowie (powiat zawierciański), gdzie wraz z rodziną przeżyła czas II wojny światowej. W 1945 roku, ramach akcji zasiedlania Ziem Zachodnich, razem z rodzicami i rodzeństwem przeprowadziła się na Opolszczyznę do wsi Grabin (powiat niemodliński). Ukończyła liceum w Niemodlinie i polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1960, na mocy obowiązującego wówczas nakazu pracy, przyjechała do Dzierżoniowa. Całe swoje życie zawodowe związała z pracą nauczyciela języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. W roku 1980 czynnie angażowała się w organizację struktur związkowych „Solidarności” oświatowej. Obecnie przebywa na emeryturze. Za wieloletnią i wyróżniającą pracę pedagogiczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.