Jan Ozga , foto Robert Kukułka

Jan Ozga

Urodził się w 1938 roku Beaucourt (Francja). W roku 1947 roku wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechał do Polski. W Dzierżoniowie ukończył szkołę powszechną i liceum ogólnokształcące. Pracował w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Batalionów Chłopskich (późniejsze Dzierżoniowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ,,Silesiana”), a następnie w Spółdzielni Inwalidów. Był inicjatorem i współzałożycielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzierżoniowie. Uprawiał lekkoatletykę, uzyskując wysokie lokaty na zawodach sportowych różnych szczebli. Obecnie przebywa na emeryturze. Z zamiłowania gra w szachy i warcaby, odnosząc sukcesy w turniejach o randze ogólnopolskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.