Janina Judycka (Starzec), foto Robert Kukułka

Janina Judycka (Starzec)

Urodziła się w 1936 roku w Zbyczycach. W dzieciństwie mieszkała we wsi Biała Wielka (obecne województwo śląskie, powiat częstochowski). Jako dziecko przeżyła czasy II wojny światowej i wczesną utratę ojca. W roku 1949 roku razem z matką i bratem przeprowadziła się do Pieszyc. Ukończyła Technikum Łączności w Poznaniu. Życie zawodowe związała z dzierżoniowskim oddziałem dawnej Telekomunikacji Polskiej. Za wieloletnią pracę w łączności została odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Obecnie przebywa na emeryturze. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej.