Henryk Siodlaczek , foto Robert Kukułka

Henryk Siodlaczek

Urodził się w 1934 roku w Gierałtowicach na Opolszczyźnie, gdzie wraz z rodziną przeżył czas II wojny światowej. Do Dzierżoniowa przyjechał w 1961 roku po ukończeniu studiów germanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Na mocy obowiązującego wówczas nakazu pracy podjął zatrudnienie w I Liceum Ogólnokształcącym, z którym związał swoje życie zawodowe. Jako nauczyciel języka niemieckiego, również łaciny, przepracował w szkole 43 lata. Przewodniczył zespołowi samokształceniowemu języków zachodnich z rejonu Dzierżoniowa, a także prowadził polsko-niemiecką wymianę młodzieży z miastem Gladenbach. W latach 1977–1991 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Dzierżoniowie. Jednocześnie wykonywał pracę tłumacza przysięgłego. Obecnie przebywa na emeryturze. Aktywnie angażuje się w działalność Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa i Terenowego Koła Pszczelarzy w Dzierżoniowie. Praca Henryka Siodlaczka była wielokrotnie nagradzana. Najważniejsze wyróżnienia to: Nagroda Ministra Edukacji I stopnia, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla Województwa Wałbrzyskiego, Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa.