Honorata Perlak (Burek), foto Robert Kukułka

Honorata Perlak (Burek)

Urodziła się w 1929 roku w Starych Żukowicach (wieś położona w obecnym województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim). Przeżyła okrutny czas wojny. Kiedy aresztowano jej ojca, a matka ukrywała się z partyzantami w lesie, była zmuszona zająć się młodszym rodzeństwem i gospodarstwem. Po wojnie przyjechała do Dzierżoniowa w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków do życia. W wieku 18 lat wyszła za mąż za Józefa Perlaka. Uczyła się krawiectwa. Pracowała najpierw w Spółdzielni Krawieckiej „9 Maja” w Dzierżoniowie, a następnie w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Bobo” w Dzierżoniowie, gdzie angażowała się w społeczną działalność rady zakładowej. Była aktywnym członkiem Ligi Kobiet Polskich.