Eugeniusz Nowak , foto Robert Kukułka

Eugeniusz Nowak

Urodził się w 1937 roku we Lwówku Wielkopolskim. W czasie okupacji niemieckiej jego rodzice nie podpisali volkslisty, co skutkowało wysiedleniem i wysłaniem całej rodziny do obozu przesiedleńczego w Łodzi, a w późniejszym okresie wielokrotną zmianą miejsc zamieszkania. Po wojnie uczył się w Gimnazjum Męskim im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Do Dzierżoniowa przyjechał w 1957 roku. Życie zawodowe związał z Zakładami Radiowymi „Diora”, pełniąc kolejno funkcję kierownika działu normalizacji i unifikacji, zastępcy głównego konstruktora, głównego technologa, zastępcy dyrektora ds. produkcji, a od 1975 roku – dyrektora naczelnego. Pod zarządem Eugeniusza Nowaka „Diora” przekształciła się w przedsiębiorstwo wielozakładowe z filiami w Nowej Rudzie, Świdnicy, Jaworze, Wałbrzychu i Lewinie Brzeskim, a od 1989 roku – w spółkę akcyjną, w której pełnił funkcję prezesa. W roku 1991 objął stanowisko prezesa Spółki „Elpol” w Warszawie. Obecnie przebywa na emeryturze.