Bogdan Wiśniewski , foto Robert Kukułka

Bogdan Wiśniewski

Urodził się w 1937 roku w Jarocicach (województwo sieradzkie). W czasie II wojny światowej mieszkał z rodzicami w okolicach Burzenina. W roku 1945, w ramach akcji zasiedlania Ziem Zachodnich, wraz z rodziną przyjechał do Bielawy, gdzie w pierwszych latach po wojnie jego ojciec – Bronisław Wiśniewski – prowadził sklep kolonialno-spożywczy przejęty od Niemców. W Bielawie ukończył szkołę podstawową i Liceum Bolesława Chrobrego. Jednocześnie w okresie edukacji szkolnej uczęszczał na prywatne lekcje gry na pianinie prowadzone przez nauczycielkę niemiecką. Od roku 1966 jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Zawodowo związał się z Dzierżoniowskimi Zakładami Przemysłu Bawełnianego im. 22 Lipca, a następnie z Zakładami Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków ,,Bieltex” w Bielawie. Współtworzył zespół estradowy „Wokarytm” działający w latach siedemdziesiątych przy Zakładowym Domu Kultury „Silesiana” w Dzierżoniowie. Solista grupy, Zbigniew Wojciechowski, był dwukrotnym laureatem Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze oraz brał udział w festiwalach w Kołobrzegu i w Opolu (1974), wywalczył, wraz z zespołem, pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Zaangażowanej „Czerwona Lutnia” (1974). Bogdan Wiśniewski obecnie przebywa na emeryturze. Do roku 2017 był kierownikiem artystycznym Bielawskiej Kapeli Podwórkowej.